Gelecek kuşaklardan ödünç aldığımız Dünyamızı korumak için

YEŞİL OKUL“,

“SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM”


Yeşil okul nedir?
Yeşil okul, gelecek kuşakların -başta yaşama olmak üzere, eğitim ile temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama gibi- temel hakları olduğunu öngörür;  bu hakları ve geleceği düşünerek öğrenciler için dünyayı daha sağlıklı, daha temiz, daha sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirecek bir öğrenme deneyimi ile bu deneyimi yönetim sürecini tasarlar.

Sürdürülebilir eğitim nedir? 
Sürdürülebilirlik teorisini ve pratiğini eleştirel olarak farkındalıkla geliştiren ve somutlaştıran bir eğitim kültürü değişikliği olarak tanımlanabilir.  
Dolayısıyla sürdürülebilir eğitim, sosyal, ekonomik ve ekolojik refaha ulaşma ihtiyacı ve bunu sürdürme ile ilgili olarak insanın potansiyel donanımına ve güçlerine değer veren, sürdüren ve gerçekleştiren dönüştürücü bir paradigmadır (Sterling, 2001: 22).